สายด่วน 091-694-1996

คุณสมบัติเด่น

  • ออกแบบเพื่อรองรับน้ำหนักของตู้ปลาโดยเฉพาะ
  • เคลือบปกป้องโครงสร้างและเนื้อสีทั้งภายในและภายนอก 
  • คุณภาพแตกต่างจากงานทั่วไป อย่างเป็นเอกลักษณ์
  • รองรับตู้น้ำจืดและตู้น้ำเค็ม